Biến tần đa năng                             INVT

buiding
Biến tần đa năng cao cấp: Goodrive200, ;Goodrive100, Goodrive35, GD300, CHV160A, CHV110, CHV180,CHF100A, CHV100, CHE100

Biến tần trung thế                      INVT

buiding
 
- CHV- Biến tần trung thế
- CHH100 - Biến tần trung thế
 

Servo                                           INVT

buiding
SV-DB100 - Servo Drive

0.1kW ~ 5kW

PLC - HMI                                    INVT

buiding
 
- VT series HMI
- Bộ lập trình PLC

Thang máy                                    INVT

buiding
- EC100 - Bộ điều khiển thang máy thông minh
- CHV180 - Biến tần chuyên cho thang máy
 

Cẩu trục                                           INVT

buiding
 
- Biến tần CHV190- Biến tần chuyên dụng cho cẩu trục

Phụ kiện                                           INVT

buiding
- LED Keypad
- LCD Keypad
- DBU Dynamic Braking Unit
- RBU Regenerative Braking Unit

UPS                                                  INVT

buiding
- BU - Hệ thống nguồn dự phòng cho máy tính
- HT11/HT31 - Hệ thống UPS Online hiệu suất cao
- HT33 - Vượt qua mọi sự cố về nguồn điện
- RM - Hiệu suất cao, tiết kiệm điện