Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: PY-2-F-050-S01M

Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: PY-2-F-025-S01M

Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: LT-M-0175-S

Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: LTC-M-0250-S

Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: PK-M-0750-L

Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: LT-M-0175-S

Transducer Gefran

buiding
 
Transducer Gefran: PK-M-0750-L

Transducer Gefran

buiding
 
Pressure sensor: M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31

Transducer Gefran

buiding
 
Controller : 40B-96-5-99-RR-R0-3-0-1

Rơ le an toàn Honeywell SRS31

buiding
 
Rơ le an toàn Honeywell SRS31

Module Gefran  R-C3

buiding
Module Gefran  R-C3

Cảm biến áp suất GEFRAN

buiding
Cảm biến áp suất GEFRAN TPHA

Cảm biến áp suất GEFRAN

buiding
Cảm biến áp suất CN1-6-M-B35D-1-4-D làm việc nhiệt độ cao - áp suất cao

Điều khiển nhiệt độ

buiding
Bộ điều khiển nhiệt độ 1000-R0-1R-0-1

Bộ hiển thị tín hiệu

buiding
Bộ hiển thị Gefran 40B-96-5-10-RR-R0-2-0-1

Cảm biến áp suất GEFRAN

buiding
Cảm biến áp suất GEFRAN KS series

Bộ chuyển đổi tín hiệu Novotechnik

buiding
Cảm biến chuyển tuyến tính của Đức Novotechnik TLH series

Cảm biến áp suất Honeywell 

buiding
Cảm biến áp suất Honeywell 250 kg GPTJG3YX250BSCHX

Bộ hiển thị

buiding
Bộ hiển thị hiệu suất cao XSA-CH1WT2V1

Cảm biến vị trí Gefran

buiding
Cảm biến vị trí PZ34-A-050

Cảm biến vị trí Gefran

buiding
Cảm biến dịch chuyển tuyến tính Gefran LTC-M-0075-S