LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Bộ ngắt mạch điện nhỏ RKN 3P + N 4P 25A 32A 40A 63A

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ AC GMC (D) -85 110 V 220 V 380V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ GMC (D) -50 110 V 220v 380V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS:Khởi động từ GMC (D) -18 36V 48V 110 V 220v 380V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ GMC(D)-22 36V 48V 110V 220V 

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS:MC-50a hoặc MC-65a) Rơle nhiệt MT-63 / 3H

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS:Bộ ngắt mạch điện nhỏ RKN 1P + N 2P 25A 32A 40A 63A

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Bộ ngắt mạch ba pha MEC ABS403b 250A 300A 350A 400A

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ AC GMC (D) -40 AC220V 110v 380V 36V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS:Bộ ngắt mạch ba pha MEC ABS63b 60A

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ DC GMD-50 DC24V DC110V 

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ MD-32 DC24V DC110V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Contactor GMD-18 DC24V DC110V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Contactor GMD-40 DC24V DC110V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS:rơle quá tải nhiệt AZ-40H với GTH-40

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ GMC-600 AC/DC100-240V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ GMD-12 DC24V DC110V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Khởi động từ GMR-4 3A1B 4A 36V 48V 110V 220V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: GMR-4 3A1B 4A 36V 48V 110V 220V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Công tắc tơ DC GMD-9 DC24V DC110V DC220V

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Tiếp điểm phụ AU-2 1A1B 2A 2B

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: AU-2 1A1B 2A 2B

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Tiếp điểm phụ 2 thường đóng , 2 thường mở AU-4 

LS Việt Nam

buiding
Thiết bị đóng cắt LS: Tiếp điểm phụ 2NO + 2NC AU-4 

01

02

03

04